Schouw reinigen

Schouw reinigen via een schoorsteenveger

Schouw reinigen doet u best met de nodige zorgen omdat uw schoorsteen verbrandingsgassen afvoert die afkomstig zijn van het verwarmingstoestel. Als er dan een verstopping is in uw schouw of schoorsteen loopt u het risico op een schouwbrand.

Schouw reinigen attest

Het vrijgekomen roet wordt zorgvuldig verwijderd, verder controleer en reinig ik uw schouw. U krijgt na de werken een attest voor uw verzekering.

Onderhoud centrale verwarming

Een goed onderhoud van uw centrale verwarming zorgt niet alleen voor een besparing op uw brandstofkosten, maar zorgt ook voor een langere levensduur en lager verbruik.

Schouw reinigen redt levens

Helaas gebeuren er nog steeds ongelukken wegens een slecht onderhoud van de schoorsteen. Uw schouw reinigen, onderhoud van uw centrale verwarming of boilers, zorgt ervoor dat u en uw gezin gezond kunnen leven.

Het merendeel van de slachtoffers van CO vergiftiging vallen in de winter. In de badkamer gebeuren de meeste ongevallen. Vorig jaar werden er meer dan 1000 mensen slachtoffer van een vergiftiging. Helaas verloren 32 mensen hierdoor het leven.

Vogelnest verwijderen

Schouw reinigenUw schoorsteen is voor vogels een aantrekkelijke plek om een nest te bouwen. Het aantal klachten over kauwen in de schouw neemt jaarlijks toe. Vaak moeten wij dan ook een vogelnest verwijderen uit schoorstenen.

Een vogelnest in uw schouw kan gevaarlijk zijn wegens het verhoogd risico op schouwbrand of CO vergiftiging. Kauwen broeden normaal gezien tussen eind maart en juli.

Hoe komt zo’n schouwbrand tot stand?

Alle deeltjes, creosoot genaamd, zetten zich vast aan de wanden en vormen een teerachtige laag. Deze deeltjes zijn o.a. vrijgekomen roet van verbranding, maar dit betreft o.a. ook takken (vogels), hout, kolen, pellets en gas. Als de temperatuur in de schoorsteen boven de 500°C komt, wat veelvuldig gebeurt, kan het creosoot een schoorsteenbrand veroorzaken.

Zoals u ziet is uw schouw reinigen iets wat in uw belang is, maar net zozeer voor de mensen uit uw directe omgeving (familie en buren).